Kontigent 2019/20

Medlemskategori DJ's andel Jagtf. Andel Kontigent i alt
       
Ordinær 776 100 876
Junior 0-15 år 105 25 130
Ungdom 16-25 år 389 75 464
Senior (Født 1948 eller tidl.) 469 50 519
Husstand 389 75 464
Ekstraordinær 53 80 133
Støttemedlem uden jagttegn 106 25 131
Kursist 0 0 0

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/