Da jagtparole er et vigtigt element for at sikre en god jagt, er her et forslag til de punkter, som kan medtages på en jagtparole.

Velkomst

*Byd jægere og drivere velkommen.
*Kontrollere evt. for jagttegn.
*Meddele hvilke såter og i hvilken rækkefølge såterne skal jages (Gerne med skitse).
*Meddel hvornår der forventes frokost.
*Meddel hvem der er leder af hundeførerne og hvem der sætter på post.

Hvad må der skydes?

Der må skydes hvad jagtloven tillader, med følgende begrænsninger(Eksempel):
*Der må skydes 1 stk. råvildt pr. person.
*Der må ikke skydes fasanhøner osv.

Råvildt må kun skydes i rentsideskud og maksimalt på 15 meters afstand. Der må ikke dubleres råvildt. Hvis der skydes til råvildt, som ikke ligger synlig forendt, må der ikke skydes til løbende vildt fra den pågældende post. Skud til råvildt skal meldes, og anskudsstedet skal afmærkes således, at flugtretningen kan ses. Afmærk posten, hvorfra skuddet er afgivet.

Jagtlige regler

*Undlad snak og støj på vej mellem såterne.
*Gå stille til og stå stille på post. Forbliv på posten til såten er færdig.
*Giv tegn til naboposterne.
*Der må lades og skydes, når naboposterne er på plads og der er givet tegn.
*Patronhylstre opsamles og medbringes.
Hold rede på, hvor skudt vildt falder, og vent med at hente skudt vildt til apportørerne kommer frem.
*Maksimal skudafstand til råvildt 20 m, ræv 25 m og 30 m til hare og fuglevildt.

Sikkerhedsregler

*Der må ikke skydes mellem såterne. Geværet skal føres åbne og patroner skal være udtaget.
*Skud til flyvende vildt ind i såten skal min. være i 45 grader. Vær specielt forsigtige ved snepper.
*Der må ikke svinges forbi i retning mod naboposter.
*Skud må ikke afgives mod stenet vej, frossen jord e.l.

Signaler under jagten

Meddel hvilke signaler, der anvendes under jagten samt signalernes betydning.

Samling

Samlingssted vil blive opgivet inden man sætte på post. Spørg for at få naboposten med. Meddel hvor frokost og vildtparade holdes.

Afslutning

Afslut med at give deltagerne lejlighed til at stille spørgsmål.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/