Velkommen til Frederikssund Jagtforeing


Vi er glade for, at det med megen møje og besvær lykkedes at gennemføre jagttegnskurset i 2020 med alle de vanskelige forhold vi blev budt.
En ny sæson står for døren med restriktioner, smittefarer og mange andre adfærdsregulerende tiltag.
 
Med erfaringen fra 2020 in mente og den usikkerhed vi går i møde i foråret 2021 har en samlet instruktørgruppe, Dan, Kim og John efter mange grundige overvejelser besluttet, at udsætte jagttegnshold 2021 til afvikling i stedet for i 2022.
 
De ønsker ikke, at kursisterne endnu en gang skal opleve en meget svær kursusperiode med hvornår kan vi mødes, hvordan og hvornår med skydebane undervisningen, hvordan med afvikling af jagtprøven og meget mere.
 
Beatyrelsen


Alle vores arrangementer kan findes under KALENDER

Alle vores tilbagevendende aktiviter kan findes under AKTIVTETER


 

Frederikssund og Omegns Jagtforening er en lokal afdeling af Danmarks Jægerforbund. Tilknyttet Kreds 7, Nordsjælland, endvidere er foreningen en del af Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd i Frederikssund.  

Vi er grundlagt i 1933 under Landsjagtforeningen af 1923. Den første generalforsamling blev holdt den 3. april 1933 på Hotel Frederikssund. Formand den gang blev bladhandler Nielsen, til den øvrige bestyrelse blev valgt Bernhard Andersen, Vilhelm Münte, vognmand Andersen, Laurits Petersen, Frode Jakobsen og Christoffer Olsen. Til revisorer blev valg Skaarup og Chr. Madsen. Diæter til 20 kr. pr. mand blev vedtaget.

I januar 1992, det historiske øjeblik, hvor Danmarks 3 store jagtforeninger blev sammensluttet til Danmarks Jægerforbund (DJ).

Ved sammenlægningen, blev Frederikssund og Omegns Jagtforening tilsluttet som lokalforening under DJ, og vedkender sig derfor DJ's formålsparagraf samt vedtægter. Vedtægterne er bindende for foreningen, og går forud for foreningens egne vedtægter. Det betyder i praksis at Frederikssund og Omegns Jagtforenings vedtægter nøje er afstemt med DJ’s vedtægter. 

Foreningen tæller i dag over 236 medlemmer (2020).


© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/