Velkommen til Frederikssund Jagtforeing


Frederikssund jagtforening sender diverse information ud på mail til medlemmerne, modtager du dem?

Hvis du ikke gør så er det nok fordi at vi ikke har den eller det måske er din gamle..

Send en mail til foojagt@gmail.com så kommer du med på maillisten.

Indkaldelse til Generalforsamling

Tirsdag den 26. Oktober 2021 kl 19:00 i Klubhuset

Forslag skal være formanden i hænde, senest mandag, den 12. Oktober 2021. Forslag kan sendes til foojagt@gmail.com
Er du interesseret i at blive en del af bestyrelsen i jagtforeningen, kan du kontakte formanden på 40538743 (Torben) Vi har pt. En suppleant plads ledig. Suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder m.m.
Foreningen vil være vært med kaffe og ostemadder. 
 
Der vil bliv trukket lod om eventuelle statsjagter foreningen har modtaget.
 
BestyrelsenAlle vores arrangementer kan findes under KALENDER

Alle vores tilbagevendende aktiviter kan findes under AKTIVTETER


 

Frederikssund og Omegns Jagtforening er en lokal afdeling af Danmarks Jægerforbund. Tilknyttet Kreds 7, Nordsjælland, endvidere er foreningen en del af Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd i Frederikssund.  

Vi er grundlagt i 1933 under Landsjagtforeningen af 1923. Den første generalforsamling blev holdt den 3. april 1933 på Hotel Frederikssund. Formand den gang blev bladhandler Nielsen, til den øvrige bestyrelse blev valgt Bernhard Andersen, Vilhelm Münte, vognmand Andersen, Laurits Petersen, Frode Jakobsen og Christoffer Olsen. Til revisorer blev valg Skaarup og Chr. Madsen. Diæter til 20 kr. pr. mand blev vedtaget.

I januar 1992, det historiske øjeblik, hvor Danmarks 3 store jagtforeninger blev sammensluttet til Danmarks Jægerforbund (DJ).

Ved sammenlægningen, blev Frederikssund og Omegns Jagtforening tilsluttet som lokalforening under DJ, og vedkender sig derfor DJ's formålsparagraf samt vedtægter. Vedtægterne er bindende for foreningen, og går forud for foreningens egne vedtægter. Det betyder i praksis at Frederikssund og Omegns Jagtforenings vedtægter nøje er afstemt med DJ’s vedtægter. 

Foreningen tæller i dag over 236 medlemmer (2020).


© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/