20. nov. 2020
Den 24. november afholder DJ et webinar, hvor vi gennemgår alt det våbentekniske vedr. overgangen fra bly til blyfri. Alle interesserede kan være med - tilmeld dig nu!
19. nov. 2020
Det kan godt betale sig at nærstudere insekternes gøren og laden. For når de forsvinder, smitter det af på resten af fødekæden. DJ er med i nyt projekt.
18. nov. 2020
Har du en DJ-leder i maven, eller kunne du bare godt tænke dig at efteruddanne dig som frivillig leder? Vi har tilpasset vores kurser COVID-19 og er klar med nye datoer.
17. nov. 2020
Energistyrelsens endelige behandling af den omstridte havvindmøllepark ved Omø i Smålandsfarvandet er pt sat i bero.
17. nov. 2020
Da man for omkring 100 år siden introducerede den manchuriske sika til de ukrainske skove, skabte man grundlaget for unikke jagtoplevelser på monster-sikahjorte.
16. nov. 2020
Hvad går jægernes jagttegnsafgift til? Det fortæller Miljøstyrelsen om i denne artikel, som første gang blev bragt i april-nummeret af Jæger.
15. nov. 2020
Deltag i vores fotokonkurrence og vind præmier. Hver måneds vinder går videre til konkurrencen om at blive årets foto i Jæger.
14. nov. 2020
Justitsministeriet ønsker eksplosiv stigning i jægernes gebyrer på våbentilladelser. DJ vil svare igen med skarpt høringssvar.
13. nov. 2020
Danmarks Jægerforbund svarer i dag på spørgsmål vedr. forbud mod bly i riffelammunition. Det sker på DJ's facebookside fra kl. 16.00 til 17.30.
13. nov. 2020
TV-Avisen Morgen har sendt live fra Østjysk Våbenhandel og interviewet miljøministeren. En god fortælling, som stiller jægerne i et positivt lys.

Kreds 7 nyheder

3. nov. 2020
I Danmarks Jægerforbund kreds 7 besluttede kredsbestyrelsen, på vores sidste møde i slutningen af august, at styrke indsatsen for naturen og vildtet ved at oprette et nyt udvalg.
3. nov. 2020
Praktisk info om duelighedsprøven for 2021 i jagthorn, som afholdes i Kalundborg.
1. sep. 2020
25. maj 2020
Danmarks Jægerforbund har planlagt en række dialogmøder om natur- og vildtpleje med særlig vægt på opdræt og udsætning af fjervildt samt jagt på udsatte ”vildtfugle” herunder fasaner, agerhøns og gråænder. Denne gang i kreds 6-7. …
18. mar. 2020
Lokalforeninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer kan søge om støtte til at styrke foreningens arbejde med friluftsliv. Fristen for at søge er 1. maj 2020.

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/