Referat fra seneste generalforsamling

Generalforsamling den 26. oktober 2021
 
Dagsorden for Frederikssund og Omegns Jagtforening
Dagsorden:
 
Punkt           1                 Valg af dirigent – Niels Christian Kjær blev valg
 
    -              2                 Formandens beretning – Se vedlagte notat – Beretningen blev godkendt
 
    -              3                 Kasseres fremlæggelse det reviderede regnskab – Se vedlagt regnskab og budget, der begge blev godendt.
 
    -              4                 Budget herunder fastlæggelse af kontingent – Det blev vedtaget, at der ikke ændres i lokalforeningens kontigent.
 
    -              5                  Indkommende forslag - Ingen
 
    -              6                 Valg af kasserer Peter Bay – Genvalgt
 
    -              7                 Valg af bestyrelsesmedlemmer – følgende er på valg:
                                                       
                                                        Morten Nielsen - Genvalgt                                                       
Jimmi Søndergaard - Genvalgt
Christian Rødik – Har efter eget ønske at være suppleant, nyt bestyrelses medlem er Dan Kestler, der tidlige var suppleant
                                                                                                                                     
  -               8                 Valg af suppleant – Anders Bie-Olsen (Ønsker ikke genvalg) – Her blev John Juul valgt som suppleant
                                                  
  -               9                 Valg af revisor suppleant – Poul Erik Schlütter - Genvalgt
   
  -               10               Eventuelt – Der blev trukket lod om 3 statsjagter i Brødskoven, følgende vandt balandt de fremmødte medlemmer –Finn Mikkelsen, John Juul og Jimmi Søndergaard
 
Der blev serveret ostemadder og dejlig kaffe, sponsoreret af foreningen.
 
På bestyrelses vegne
Formand
Torben R Nielsen
 
 
 Formandens beretning
Stor tak til en aktiv bestyrelses.
Antal medlemmer
Vi er pr. 1/9 -20 nu 215 hvilket var en nedgang på 15 fra året før.
Vi er pr. 1/10-21 200 medlemmer, igen en nedgang på 15 medlemmer. (Sidste år var der 9 kursister – ingen i 2021)
 
Information fra Foreningen
Hjemmeside – Husk at brug vores nye hjemmeside.
Nyhedsmails – Vi sender løbende mails vedr. arrangementer m.m. (Pt er 135 tilmeldt vores mail service)
 
Opsamling af fuglevinger
 
Vi er også blevet opsamlingssted for fuglevinger til div undersøgelser – vi har nu en fryser stående som bruges til fuglevinger – der så afhentes af forskerne ind i mellem. Dan er ansvarlig.
 
 
Danmarks Jægerforbund
 
Jeg vil jeg ikke sige så meget om DJ
 
Om Danmarks Jægerforbund
Med 861 lokale jagtforeninger og 89.902  medlemskaber er Danmarks Jægerforbund en af landets store grønne organisationer. Danmarks Jægerforbund varetager danske jægeres interesse ved at kæmpe for mest muligt jagt og natur.
Danmarks Jægerforbund øver politisk indflydelse gennem repræsentation i Vildtforvaltningsrådet og andre ministerielt nedsatte udvalg.
Vi har tætte samarbejder med Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, og vi har sæde i stort set alle kommunale grønne råd.
Vi har stærke relationer til landets andre grønne organisationer og vi samarbejder med offentlige og private organisationer inden for miljø og natur, landbrug og skovbrug, samt afsætning og anvendelse af vildt.
Internationalt arbejder vi på at påvirke de stadig flere beslutninger i EU, der bestemmer vilkårene for jagten i Danmark. Det gør vi i samarbejde med især jagt- og naturorganisationer i det nordlige Europa og med FACE, som er den europæiske paraplyorganisation i Bruxelles for jægerorganisationer i EU.
 
Kreds 7
 
Jægerrådet i Frederikssund
Bestående af Slangerup, Selsø, Ferslev Vellerup, Kulhuse og selvfølgelig Frederikssund – Formand Jimmi Søndergaard (Fra Frederikssund og omegns Jagtforening) de øvrige bestyrelsesmedlemmer er forenings formændene i de enkelte foreninger.
 
Jægerrådene er en essentiel drivkraft i organisationen. Jægerrådene har som udgangspunkt til opgave at løfte det politiske arbejde på kommunalt niveau, hvorfor kommunegrænserne er de naturlige afgrænsninger for jægerrådene. Vælger jagtforeningerne i to eller flere nabokommuner inden for samme kreds at samarbejde, kan de vælge at gå sammen i et samlet jægerråd, der så varetager opgaverne i flere kommuner.
 
I JR arbejder vi med bl.a., med et fælles organ over for kommunen, samt etablering af fælles arrangementer i de 5 foreninger.
 
 
Hvad har vi så lavet af arrangementer i sidste sæson
 
30. september 2020 Generalforsamling
 
December 2020
Bankospil - Aflyse vores bankospil på grund af Corona.
 
Januar 2021
Jagttegnsundervisning – Aflyst på grundet Corona.
 
16. januar 2020
Årsmøde i Jægerrådet, afholdt i vores lokaler. Vi har bl.a. indgået aftale om samarbejde vedr. hundetræning.
 
2 Maj. 2021
Indskydning af din Jagtriffel på Hanebjerg Skyttecenter (Vi har haft i alt 3 skyde dage i 2021 22/8 og 26/9)
Skydetiden er fra kl 9 til 12
Der skydes på 100 meter indskydning og bukkeskive.
Der er desuden mulighed for at skyde stålmål på 300 meter.
 
14. juni 2021
Lerdueskydning i Slangerup Jagtforening
 
Dagens program:
·      Start kl: 16:30 på Jægertrap banen
·      Spisning kl: 18:15 og hyggesladder
·      Jagtbanen kl: 18:45
·      Afslutning kl: 20:30 og hyggesladder
Foreningen gav tilskud til dette arrangement
 
27 juni 2021
JKF skydning med Haglgevær – Slangerup skydebane
 
Resultatet:
Selsø jagtforening nr 1  med 150 træf med 216 skud Slangerup jagtforening nr 2 med 136 træf med 217 skud Frederikssund jagtforening nr 3 med 91 træf med 165 skud Ferslev-Vellerup jagtforening nr 4 med 76 træf med 176 skud.
 
28. august 2021
Susegården - Lerdueskydning i Sverige
Frederikssund og Omegns Jagtforening byder traditionen tro på test og udvikling af dine evner i jagtskydning med haglgevær på Susegården – Et af Skandinaviens bedste flugt-skydningsanlæg.
 
Dagen på Susegården starter med professionel instruktion af nyjægere og fri skydning for de ”garvede”.
 
Ved middagstid er der skiftehold, så nyjægerne har fri adgang til anlægget og de ”garvede” pudses af.
 
Prisen for en dag i jagtvenligt kammeratskab er 1.500,- kr. per person. Prisen er inkl. 200 patroner og lerduer.
 
Igen i år stor succes med ca. 30 deltager. 
 
Foreningen gav tilskud til dette arrangement
 
 
6. september 2021
Vildtsygdomme og hygiejne afholdes kursus i Vildtsygdomme og Hygiejne i klublokalerne. Jægere får på dette kursus opdateret deres viden omkring vildtets anatomi, sygdomme og korrekt håndtering ift. Hygiejne.
Formål: Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853-2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomheder.
 
Fuld hus til dette arrangement, vi måtte desværre sige nej til en del deltagere.
 
 
23. september 2021
Skydebiograf - Hunters Game Skandinaviens vildeste skydebiograf
 
Måtte desværre aflyses – banen er under reparation – vi kommer tilbage.
 
Her giver foreningen også tilskud 
 
 
December 2021
 
Bankospil – pt. aflyst grundet ombygning af Valhal – vi arbejder på en alternativ dato i foråret.
 
 
Vigtigt – Foreningen støtter stort set alle vores arrangementer økonomisk – Har du forslag til spændende ting så kontakt bestyrelsen.
Under arrangementet og på hjemmeside under Aktiviteter - Hvor kan foreningen hjælpe dig på jagt.
 
”Grav jagt - Rævejagter”
 
Vi har 14 kunstgrave.
Det er Morten Nielsen der styre vores rævegrave med hår hån. Han flytter grave når det er nødvendigt og han står som koordinator for rævejagterne. Morten sider i bestyrelsen. Er der nogen der deler interessen for gravjagt, Morten meget gerne have et føl.
 
 
Jagt med Skov og Naturstyrelsen Østsjælland
 
Vi trækker lod blandt deltagerne her til generalforsamlingen, jeg har allerede modtaget invitation til jagt med haglvåben Brødeskovvej Hillerød, fredag den 12. november 2021.
 
 
Arrangementer der på nuværende tidspunkt er i støbeskeen til den kommende sæson
Bankospil
Marts 2022
Hundetræning starter – Vi har indgået et samarbejde med Mikkel Sloth Rasmussen og Per West i Slangerup Jagtforening omkring hundetræning.
Hunters Game – Skydebiograf
Bankospil
Indskydning af jagtriffel på Hanebjerg Skydecenter – 3 dage.
Lerdueskydning i bl.a Slangerup
Jæger rådet skydning – Flugtskydning
Jagttegnundervisningen?
Trofæaften
Susegården
Årsmøde i Jægerrådet
Kursus i vildtsygdomme og Hygiejne
 
 
Bestyrelsen leder som altid efter emner til arrangementer m.m.
 
 
Vil gerne her til sidst, sig tak
 
Tak til John Juul for rigtig mange år som Jagttegnslærer – Overrækker en flaske portvin.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/