Referat fra seneste generalforsamling

      4. oktober 2020
 
Referat fra Frederikssund og Omegns Jagtforenings
 
Generalforsamling, tirsdag den 30. september 2020
 Referent: Benny Sandersen
 
Punkt 1        Valg af dirigent: Niels Christian Kjær blev valgt. Niels Christian erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet
    -     2        Formandens beretning; Se vedlagte. Formandens beretning blev godkendt
    -    3        Kassererens fremlæggelse det reviderede regnskab: Se vedlagte. Regnskabet blev godkendt. Det revisorgodkendte og af bestyrelsen underskrevne regnskab opbevares hos formanden.
    -     4        Budget herunder fastlæggelse af kontingent: Det fremlagte budget med uændret kontingent blev godkendt.
    -    5         Indkommende forslag: Der var kun et forslag, som var fra bestyrelsen om bukkelotteriet – se vedlagte. Forslaget blev vedtaget.
    -    6        Valg af formand Torben Rosenlund Nielsen - Valgt
                   Valg af næstformand Niels Christian Kjær - Valgt 
 
-      7        Valg af bestyrelsesmedlemmer – følgende er på valg:
                             Sekretær Benny Sandersen - Valgt
                             Christian Rødik - Valgt
                                                                            
  -      8        Valg af suppleant – Dan Kestler - Valgt
                       
  -      9        Valg af revisor – Mette Lybæk - Valgt
   
  -      10      Eventuelt. Dan Orienterede om vingeindsamlingen – se nærmere på hjemmesiden. Afslutningsvis var der lodtrækning om eventuelle jagter. 1. Anders, 2. Tina, 3. Mikkel Emil Nielsen og 4. John Juul
 
 
Referatet er godkendt af formand Torben Rosenlund Nielsen og Sekretær Benny Sandersen
 
 
På bestyrelses vegne
Formand
Torben R Nielsen
 
 
 
Generalforsamling den 30.september 2020
 
Formandens beretning
 
Stor tak til en aktiv bestyrelses.
 
Antal medlemmer
Vi er pr. 1/9 nu 215 hvilket er en nedgang på 15 fra sidste år
 
Hjemmeside – Vi har fået ny hjemmeside – efter skabelon fra DJ – Dan fra bestyrelsen har gjort en kæmpe indsats og det har resulteret i en flot ny hjemmeside. Prøv den :-)
 
Vi er også blevet opsamlingssted for fuglevinger til div undersøgelser – vi har nu en fryser stående som bruges til fuglevinger – der så afhentes af forskerne ind i mellem. Dan er ansvarlig for dette projekt.
 
 
Danmarks Jægerforbund
 Jeg vil jeg ikke sige så meget om DJ
 
På nettet kan man læse, at der er stigende interesse for en ny landsdækkende jagtforening. Der er 5.000 der har samlet sig i en Facbookgruppe. Der tester interessen for en ny landsdækkende jagtforening. Initiativtageren er Kjeld Nyhus Andersen.
 
Min holdning er dialog inden for Danmarks Jægerforbund, det er vigtig, at jægerne står stærkt over for omverden og jagtmodstanderne.
 
Om Danmarks Jægerforbund
Med 861 lokale jagtforeninger og 89.902  medlemskaber er Danmarks Jægerforbund en af landets store grønne organisationer. Danmarks Jægerforbund varetager danske jægeres interesse ved at kæmpe for mest muligt jagt og natur.
Danmarks Jægerforbund øver politisk indflydelse gennem repræsentation i Vildtforvaltningsrådet og andre ministerielt nedsatte udvalg.
Vi har tætte samarbejder med Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, og vi har sæde i stort set alle kommunale grønne råd.
Vi har stærke relationer til landets andre grønne organisationer og vi samarbejder med offentlige og private organisationer inden for miljø og natur, landbrug og skovbrug, samt afsætning og anvendelse af vildt.
Internationalt arbejder vi på at påvirke de stadig flere beslutninger i EU, der bestemmer vilkårene for jagten i Danmark. Det gør vi i samarbejde med især jagt- og naturorganisationer i det nordlige Europa og med FACE, som er den europæiske paraplyorganisation i Bruxelles for jægerorganisationer i EU.
 
Jeg vil anbefale, at I bruger hjemmesiden, så i kan følge med i hvad der sker pt. Samt følge udbuddet af kurser m.m.
  
Kreds 7
 
Jægerrådet i Frederikssund
Bestående af Slangerup, Selsø, Ferslev Vellerup, Kulhuse og selvfølgelig Frederikssund – Formand Per West (Vil gerne trække sig – Jimmi Søndergaard har tilbudt at tage pladsen) de øvrige bestyrelsesmedlemmer er forenings formændene i de enkelte foreninger.
 
I JKF arbejder vi med bl.a., med et fælles organ overfor kommunen, samt etablering af fælles arrangementer i de 5 foreninger.
 
Hvad har vi så lavet af arrangementer i sidste sæson
 
29.10. 2019 Generalforsamling – Sidste år
 
 
5. december 2019
Bankospil - Afholdt i Valhal – igen en stor succes, vi var ca. 124 deltager.
Igen 1000 tak til alle vores sponsorer og bestyrelsen der gør en kæmpe indsats for, at det bliver Nordsjællands største bankospil.
I år har vi desværre måtte aflyse vores bankospil på grund af Corona.
 
Jagttegnsundervisning v/John Juul m.fl.
Igen i år har vi gennemført jagttegnskursus på trods af Corona. Vi takker Kulhuse får godt samarbejde omkring flugtskydebanen. Selvfølgelig stor tak til John + hjælpere.
 
16. januar 2020
Årsmøde i Jægerrådet, afholdt i vores lokaler. Vi har bl.a. indgået aftale om samarbejde vedr. hundetræning.
 
Marts 2020
Hundetræning starter – Vi har indgået et samarbejde med Mikkel Sloth Rasmussen og Per West i Slangerup Jagtforening omkring hundetræning.
 
12. april 2020 – Indskydning af jagtriffel på Hanebjerg Skydecenter – Aflyst Corona
 
14. april 2020 Hunters Game Skandinaviens vildeste skydebiograf – Aflyst Corona.
 
10. maj 2020 – Lerdueskydning fra en mobil skydevogn. Aflyst Corona.
 
28. juni 2020 – JKF skydning gennemført på Slangerup Skydebane – Frederikssund fik en flot tredje plads med 124 points. De tre bedste skytter fra Frederikssund var Morten Nielsen, Hugo Daae og Torben Clausen
 
29. august 2020 - Tur til Susegården – Måtte desværre aflyses på grund af Corona.
September - Kursus i vildtsygdomme og Hygiejne
 
Vigtigt – Foreningen støtter stort set alle vores arrangementer økonomisk – Har du forslag til spændende ting så kontakt bestyrelsen.
Under arrangementet og på hjemmeside under Aktiviteter - Hvor kan foreningen hjælpe dig på jagt.
 
”Grav jagt - Rævejagter”
 
Vi har 14 kunstgrave.
Det er Morten Nielsen der styre vores rævegrave med hår hån. Han flytter grave når det er nødvendigt og han står som koordinator for rævejagterne. Morten sider i bestyrelsen. Er der nogen der deler interessen for gravjagt, Morten meget gerne have et føl.
 
 
Jagt med Skov og Naturstyrelsen Østsjælland
 
Vi trækker lod blandt deltagerne her til generalforsamlingen, jeg har allerede modtaget invitation til jagt med haglvåben i Nørreskoven, torsdag den 14. december 2017.
 
 
Bukkelotteri - Vi valgte i år at udskyde vores bukkelotteri idet vi ikke
havde solgt alle lodsedler på grund af Corona. Nu har vi et nyt problem, og
derfor anbefaler bestyrelsen at lukke ned for lotteriet.
 
 
Arrangementer der på nuværende tidspunkt er i støbeskeen til den kommende sæson
Hunters Game – Skydebiograf
Indskydning af jagtriffel på Hanebjerg Skydecenter – 2 dage.
Lerdueskydning fra en mobil skydevogn
JKF skydning – Flugtskydning
Jagttegnsundervisning
Trofæaften
Susegården
Årsmøde i Jægerrådet
Kursus i vildtsygdomme og Hygiejne
 
 
Bestyrelsen leder som altid efter emner til arrangementer m.m.
 
 

Forslag til Frederikssund og Omegns Jagtforening generalforsamling den 30. september 2020
Vedr. ”Bukke-lodsedlerne”
 
 
Bestyrelsen indstiller følgende:
 
Grundet Covid-19 har det ikke været muligt at sælge foreningens Bukke-lodsedler – samtidig har det ikke været muligt at finde et egnet sted at skyde bukken.
 
Bestyrelsen foreslår derfor at dem der har købt lodsedler modtager en SMS vedr. lotteriet er aflyst og de kan modtage deres penge retur ved fremvisning af Deres lodseddel.
 
Bestyrelsen
 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/